Konfidencialitātes politika

Personas datu aizsardzība

Jūsu personas datu aizsardzībai mums ir ieviesti vairāki aizsardzības līdzekļi, kuri darbojas jūsu personas datu ievadīšanā, nodošanā vai darbībā.

Personas datu atklāšana un šo zinu nodošana trešajām personām

Jūsu personas dati var tikt atklāti vienīgi, ja tas ir nepieciešami: (а) likumā paredzētajos gadījumos vai tiesas procesa prasībām attiecībā pret jums; (b) mūsu tiesību vai īpašuma aizsardzība; (c) steidzamu pasākumu veikšana mūsu darbinieku vai sniegto tiem pakalpojumu patērētāju personīgās drošības nodrošināšanā, kā arī sabiedriskās drošības nodrošināšanā. Personas dati, kurus esam saņēmuši savā rīcībā reģistrācijas laikā, var tikt nodoti trešajām organizācijām un personām, kurām ir partneru attiecības ar mums sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošanas nolūkos. Šīs ziņas netiks izmantotas kādos citos nolūkos, izņemot augstāk uzskaitītos. Elektroniskā pasta adrese, kuru paziņojāt reģistrācijas laikā, var tikt izmantota paziņojumu vai izmaiņu par jūsu pieteikumu nosūtīšanai jums, kā arī paziņojumu izsūtīšanai par notikumiem un izmaiņām kompānijā, par svarīgu informāciju par jaunām precēm un pakalpojumiem utt. Paredzēts arī atteikums no šo pasta paziņojumu abonēšanas.

Failu “cookie” izmantošana
Kad lietotājs apmeklē web mezglu, viņa datorā tiek ierakstīts fails “cookie” (ja lietotājs atļauj tādu failu pieņemšanu). Ja lietotājs jau apmeklēja šo web mezglu agrāk, tad fails “cookie” tiek nolasīts no viņa datora. Viens no failu “cookie” lietošanas virzieniem ir saistīts ar to, ka ar to palīdzību tiek atvieglota apmeklējumu statistikas savākšana. Šīs ziņas palīdz noteikt, par kādu pasūtītājiem nosūtīto informāciju ir lielāka interese. Šo datu savākšana norit apkopotā veidā un nekad neattiecas pret lietotāju personas datiem.

Trešās puses, ieskaitot Google kompāniju, parāda mūsu kompānijas sludinājumus internetportālu lappusēs. Trešās puses, ieskaitot Google kompāniju, izmanto “cookie”, lai parādītu sludinājumus, kuru pamatā ir mūsu portālu iepriekšējie lietotāja apmeklējumi un intereses par interneta pārlūkprogrammām. Lietotāji var aizliegt Google kompānijai izmantot “cookie”. Viņiem jāapmeklē speciāla Google kompānijas lapa pēc šī linka: http://www.google.com/privacy/ads/

Izmaiņas pieteikumā par konfidencialitātes ievērošanu

Pieteikums par konfidencialitātes ievērošanu paredzēts periodiski atjaunot. Tad mainīsies iepriekšējā atjaunojuma datums, kurš norādīts dokumenta sākumā. Paziņojumi par izmaiņām šajā pieteikumā tiks izvietoti mūsu web mezglu redzamajā vietā.

Pasūtot kādu preci mūsu portālā, Jūs piekrītat saņemt sms pazinojumus par Jūsu iegādātās preces piegādi uz attiecīgu pasta nodaļu atbilstoši Jūsu norādītajam pasta indeksam.

Pateicamies Jums par mūsu sistēmai izrādīto interesi